• Mijn voeten stappen dronken op m'n pad. Het zwarte zand van Ommeland golft zonder koppen op het maaiveld langs Damster oever en verder in de richting van het Wad. Het recht gegraven landschap wordt ontsierd door scheuren in de muren van de huizen waar vroeger nog de herenboeren heersten over [...]

  • In 2010 I created a documentary on the then existing FabLabs in The Netherlands. Their managers tell about the concept. Nowadays there are many more FabLabs in the country. Find a list of all Labs and new initiatives on fablab.nl A Shift: a documentary on FabLab in The Netherlands. from [...]

  • In 2010 maakte ik een korte documentaire over de paar FabLabs die toen open waren. Hun managers vertellen over het concept. Inmiddels is het aantal FabLabs in Nederland vele malen groter. Op fablab.nl staat een overzicht van alle bestaande en op te richten Labs. Kijk nu eerst terug wat de [...]